Міністерство юстиції своїм наказом №37/5 від 12 січня 2016 року затвердило Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яке визначає порядок її створення, організаційні та процедурні засади діяльності відповідної комісії, а також права та обов’язки її членів.

Так, згідно з документом комісія є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при Мін’юсті, що в межах визначених законодавством повноважень забезпечує розгляд скарг у сфері держреєстрації.

Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Дату, час і місце проведення засідання комісії визначає її голова. Засідання є правомочним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

До складу комісії включаються посадові особи Мін’юсту. Комісія складається з голови, його заступника, секретаря та не менше 5 членів. Склад комісії затверджується наказом Мін’юсту та формується з урахуванням основних завдань і функцій комісії. Зміни до її складу вносяться за поданням голови та затверджуються наказом Мін’юсту. Зазначимо, що неналежне виконання членом комісії своїх обов’язків є підставою для виключення його зі складу комісії.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є ухвальним.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
18 Січень, 2016